“ITO ANG KATUWIRAN” ni Ahmed Guillermo-Letrondo

Ang ating pag-uusapan ay kalinisan,

Hindi kalinisang nanggagaling sa ating kaibuturan,

Kundi kalinisang hindi mo kailanman matatagpuan,

Sa mundong iyong ginagalawan.

Huwag sana kayong maiinis,

Dahil hindi kami nagmamalinis.

Sa bawat paksang inyong maririnig,

Isa lang ang aming ninanais

at hindi lang kami magpaparinig.

At yan ay ang Katuwiran na hindi nanggagaling sa ating katinuan,

Katuwirang hindi nangangatuwiran kung ikaw ba ay may tunay na kalinisan,

Katuwirang hindi nangangatuwiran na ang tama ay mali at ang mali ay tama,

Katuwirang sumisibol mula sa Kanyang natatanging Salita – (Ang Bibliya),

Katuwirang nagmumula at nagsisimula sa pagkilala kung Sino at Ano Siya,

Katuwirang nagsasabi na tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya

At Katuwirang magtutuwid ng landas nating napariwara.

Kapatid, mas madaling magsalita kaysa ipagpatuloy ito sa gawa,

Kapatid, mas madaling magsalita kaysa ipakita ito sa madla,

Kapatid, mas madaling magsalita at ipagmalaki ang iyong mga nagawa,

Kapatid, mas madaling magsalita at sabihing karapat-dapat tayo sa Kanya.

Ngunit ang totoo niyan,

Kung sarili nating katuwiran ang ating pagbabasehan,

Tinatanggalan natin, ang ating mga sarili ng respeto,

Dahil mas malala pa tayo sa Estero,

Sa kasalanang maaaring mabuo sa ating mga puso,

Lalo na’t kapag tayo ay kumakagat na sa tukso.

Nakakatawang isipin na minsan ay nagmamalakas tayo,

Iniisip na kaya nating lagpasan ang sinuong nating tukso.

Nakakatawang isipin na minsan ay nagmamagaling tayo,

Iniisip na ang lahat ng ating ginagawa ay kabayaran ng ating mga nagawang liko.

Kapatid! Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan Diyablo na kaya mo, dahil sa simula pa lang na sinabi mong “Kaya ko” ay nagsisimula na rin ang pagbagsak ng iyong mundo.

Kapatid! Huwag ka ring maniniwala sa kasinungalingan ng Diyablo na “tao ka lang” dahil ikaw ay hindi basta “tao lang” simula ng tubusin ka ni Kristo mula sa kapahamakan.

Kapatid ang sabi ng Kanyang Salita at ito’y iyong tandaan, “…Sapagka’t lalong dakila Siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan.”

Kapatid! Huwag mong kalilimutan na namamalas natin ang Kanyang kalakasan sa gitna ng ating mga kahinaan.

Kapatid! Huwag mong kalilimutan na ang biyaya Niya ay sapat at yan ang iyong kailangan.

Kapatid! Huwag mong kalilimutan na wala kang maaaring maging matalik na Kaibigan kundi ang Diyos lamang kaya huwag kaligtaan na sa Kanya’y makipagtalamitam.

Kapatid! Huwag mong kalilimutan na “Mahalaga ang Iyong isipan” dahil diyan nagsisimula ang lahat ng galaw na iyong napag-pasyahan; sa isip nanggagaling ang mga salitang iyong binibitawan; at sa isip nagmumula ang kamangmangan ng ating puso na may kapusukan.

Kaya ito ang aking Katuwiran na kung katuwiran natin ang ating pagbabasehan ay laging mangunguna ang dinidikta ng ating laman.

1436617990352

At sa aking pagtatapos bilang isang Kristiyanong manggagawa, huwag mong kalilimutan na Ikaw ay may magagawa – huwag sana tayong pangunahan ng ating sariling kayabangan bagkus sa harap ng Diyos ay matuto tayong tumayo ng may kababaan.

Sapagka’t Siya lamang ang Tunay na Malinis at Ang Tunay Na Katuwiran — Na HIGIT at HIGIT nating Kailangan.

ITO ANG KATUWIRAN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s