“ITO ANG KATUWIRAN” ni Ahmed Guillermo-Letrondo

Ang ating pag-uusapan ay kalinisan, Hindi kalinisang nanggagaling sa ating kaibuturan, Kundi kalinisang hindi mo kailanman matatagpuan, Sa mundong iyong ginagalawan. Huwag sana kayong maiinis, Dahil hindi kami nagmamalinis. Sa bawat paksang inyong maririnig, Isa lang ang aming ninanais at hindi lang kami magpaparinig. At yan ay ang Katuwiran na hindi nanggagaling sa ating katinuan, … Continue reading “ITO ANG KATUWIRAN” ni Ahmed Guillermo-Letrondo

“Ikaw ang Musika ng Pag-ibig Ko” Ni Ahmed Guillermo-Letrondo

  Ikaw ba ang nakaraan ng kasalukuyan kong pag-ibig? Ikaw ba ang kasalukuyan ng nakaraang kong nadarama? O Ikaw ay noon, ngayon at magpakailanman?   Ang aking puso ay tumutugtog ayon sa pintig ng puso mo. Aking naririnig ang tinig ng iyong pagbulong na parang malambing na himno. At naisusulat sa aking isip ang bawat … Continue reading “Ikaw ang Musika ng Pag-ibig Ko” Ni Ahmed Guillermo-Letrondo